Meni Zapri

Storitve

Naše storitve izvajamo na različnih področjih industrije, kot so energetika, farmacija, jedrska tehnika, livarska in železarska industrija, splošna strojegradnja in ostala področja vezana na kovinsko industrijo. Najpogostejši tipi izdelkov so jeklene konstrukcije, tlačne posode in cevovodi, različni tipi polizdelkov, proizvodi preoblikovanja – odkovki, ulitki….

Aktivnosti vezane na kakovost se izvajajo v vseh fazah proizvodnega procesa, lahko smo vključeni že v fazi priprave projektne dokumentacije, potem v fazi izdelave in na koncu tudi, ko je izdelek že v funkciji.